دفتر مرکزی

مشهد- کیلومتر 12 بزرگراه آسیایی- ضلع شمالی فاز 2 شهرک صنعتی طوس - شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی -واحد 312/4- رایان فرایند

کارخانه

مشهد – کیلومتر 30 جاده قوچان – شهرک صنعتی فناوریهای برتر _ بلوار صنعت – صنعت 2 – پلاک 109


تلفن: 05135424473

همراه:09153660381

فکس: 05135424473

ایمیل:Alimotech@yahoo.com